Gdzie się znajdujemy?

Kancelaria Notarialna
Notariusz Piotr Faron

ul. Tadeusza Kościuszki 40/1
30-105 Kraków

(12) 427 27 27

Maps Google

Opłaty notarialne

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie wynagrodzenie za przeprowadzone czynności notarialne jest ustalane indywidualnie w uzgodnieniu z zainteresowanymi Stronami. Jego wysokość uwarunkowana jest między innymi rodzajem czynności notarialnej, przewidywanym stopniem nakładu pracy i czasu przeznaczonego na dokonanie czynności notarialnych oraz wartością uwzględnianego przedmiotu.

Na podstawie odpowiednich przepisów, w związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Jeśli w skład aktu notarialnego wchodzi wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, którą następnie przekazuje do sądu rejonowego.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku ustalone zostały maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla określonych czynności (Dz. U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)