Gdzie się znajdujemy?

Kancelaria Notarialna
Notariusz Piotr Faron

ul. Tadeusza Kościuszki 40/1
30-105 Kraków

(12) 427 27 27

Maps Google

Przydatne linki

Internetowa Przeglądarka Ksiąg Wieczystych
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html
Internetowa Wyszukiwarka Podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
http://krs.ms.gov.pl/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl/
Rada Izby Notarialnej w Krakowie
http://www.kin.pl/strona-glowna
Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/
Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji
http://www.geodezja.krakow.pl/
Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie
http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/